W 2009 roku weszła w życie tak zwana regulacja REACH (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals – rejestracja, ocena i autoryzacja związków chemicznych). Ta regulacja dotyczy związków chemicznych i mówi o tym, że wszystkie używane składniki muszą być bezpieczne – niezależnie od tego, czy są od dawna znane czy zupełnie nowe, syntetyczne czy naturalne. W tym przypadku „bezpieczne” oznacza, iż po użyciu, żaden składnik w danym produkcie nie wywoła ani nie doprowadzi do powstania żadnych negatywnych skutków zdrowotnych.

Od początku istnienia marki nasze produkty powstają wyłącznie w Unii Europejskiej. Staramy się, żeby wszystkie możliwe elementy produktów: opakowania, surowce i masy, powstawały w Polsce. Chcemy w ten sposób wspierać lokalny biznes, a jednocześnie wiemy gdzie i w jakich warunkach powstają poszczególne elementy składowe naszych produktów. Nasi partnerzy są znani na rynku kosmetycznym, oferują sprawdzoną jakość, niejednokrotnie docenianą i nagradzaną przez europejskie środowisko kosmetyczne.

Ściśle przestrzegamy międzynarodowych zaleceń i regulacji dotyczących produkcji oraz europejskich standardów. Nasze produkty otrzymują Ocenę Bezpieczeństwa (Safety Assessment) wystawianą przez niezależnych Asesorów Kosmetycznych oraz są rejestrowane zgodnie z Europejskimi wymogami (CPNP).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego jest obligatoryjnym wymogiem prawnym.

Dla Wegan:

W naszych produktach nie ma składników pochodzenia zwierzęcego. Stosujemy oleje pochodzenia roślinnego oraz syntetyczne, to samo dotyczy wosków (wykorzystujemy np. syntetyczny wosk pszczeli). Chętnie stosujemy wyciągi roślinne, mączki ryżowe, wyciąg z aloesu i substancje mineralne.